Tekst dekoracyjny WordArt

Dzisiaj dowiesz się jak w programie Word wykorzystać tekst dekoracyjny.

W tym celu zaznacz wybrany fragment tekstu i wybierz z karty Wstawianie styl WordArt, który ci odpowiada. Po wybraniu stylu WordArt, tekst jest traktowany przez program jako obraz z wpisanym wewnątrz tekstem, który można modyfikować.

Zamiana tekstu na WordArt /www.dlanauczyciela.pl/

Zadanie

Przygotuj krótką notatkę o wybranym ssaku morskim. Zamieść w niej informacje o tym, gdzie on żyje i czym się odżywia. Podaj także charakterystyczne cechy jego budowy oraz kilka ciekawostek.

Zastosuj w tekście odpowiednie wyróżnienia, na przykład do napisania nazwy ssaka wykorzystaj tekst dekoracyjny, pogrub miejsce jego występowania, napisz kursywą informacje o jego pożywieniu, wykorzystaj listę wypunktowaną do przedstawienia cech budowy lub ciekawostek.

Jeśli z prawej strony tekstu zostały pojedyncze litery, wstaw twarde spacje. Pracę prześlij do mnie za pomocą formularza kontaktowego lub na skrzynkę e-mail.