Cechy dobrej prezentacji multimedialnej

  • Jednolita oprawa graficzna – wszystkie slajdy prezentacji powinno się tworzyć w tym samym stylu i w jednolitej kolorystyce.
  • Umiarkowana ilość informacji – na jednym slajdzie nie należy wprowadzać zbyt wielu informacji (zwłaszcza tekstu). Na slajdach można umieszczać tekst, a także inne elementy, np. tabele, schematy, obrazy.
  • Poprawnie zredagowany tekst na slajdach.
  • Poprawnie dobrane parametry czcionek, m.in. odpowiedni rozmiar czcionki, krój najlepiej bezszeryfowy, aby tekst był czytelny i dobrze widoczny dla widzów.
  • Kolor i rodzaj tła dobrane tak, aby tekst był dobrze widoczny, np. ciemne litery na jasnym tle lub jasne litery na ciemnym tle.
  • Umiarkowane stosowanie animacji – nadmierna różnorodność, zwłaszcza na jednym slajdzie, może sprawiać wrażenie chaosu.
  • Tempo wyświetlania slajdów powinno umożliwiać swobodne zapoznanie się z ich treścią.
  • Liczba slajdów wystarczająca do zaprezentowania danego tematu, ale ograniczona – długa prezentacja może znudzić widzów.

Prezentacja multimedialna w dziesięciu krokach

1. Przygotowujemy ogólny plan prezentacji

Zanim zaczniemy tworzyć prezentację, ustalamy zakres materiału, jaki zamierzamy przedstawić. Następnie planujemy, jak rozmieścić informacje na slajdach.

2. Planujemy wygląd slajdów

Prezentacja wygląda profesjonalnie, gdy slajdy mają podobne lub jednakowe tło albo zbliżoną tonację kolorystyczną. Kolor liter należy dostosować do koloru tła. Programy do tworzenia prezentacji multimedialnych wyposażono w gotowe szablony. Można je przejrzeć i zastosować wybrany szablon do utworzenia nowej prezentacji.

3. Wykonujemy slajd tytułowy

Interesujący tytuł prezentacji może już na samym początku przyciągnąć uwagę. W dobrym tonie jest podanie na slajdzie tytułowym lub końcowym imienia, nazwiska oraz np. adresu e-mailowego autora prezentacji.

4. Dodajemy slajd z listą wypunktowaną

Na drugim slajdzie prezentacji możemy umieścić spis treści (plan prezentacji). Zapisujemy go w postaci listy wypunktowanej, wybierając odpowiedni układ slajdu.

5. Dodajemy kolejne slajdy prezentacji

Aby prezentacja była interesująca, można ją urozmaicić, wstawiając obok tekstu obrazy, zdjęcia, ewentualnie dźwięki i filmy. Na jednym slajdzie nie powinniśmy umieszczać zbyt wiele tekstu – trzeba wtedy zastosować czcionkę o zbyt małym rozmiarze i tekst staje się nieczytelny. Nie powinniśmy leż przesadzać z liczbą obrazów umieszczanych na slajdzie.

6. Dodajemy do slajdów animacje

Animacje mogą uatrakcyjnić prezentację. Za ich pomocą można zwrócić uwagę oglądających na istotne kwestie. Animację można przypisać dowolnemu elementowi slajdu. Efekty tego typu należy jednak stosować z umiarem. Jeśli będzie ich zbyt dużo, mogą rozpraszać uwagę odbiorców.

Standardowo animacja obiektu rozpoczyna się po kliknięciu myszą. Możemy również ustawić automatyczne rozpoczynanie animacji oraz odpowiednie opóźnienie czasowe.

7. Wstawiamy hiperłącza

Hiperłączy używamy, gdy chcemy utworzyć prezentację interaktywną. Pozwalają one na przykład szybko przechodzić do innych slajdów w tej samej prezentacji, wywołać stronę internetową lub otworzyć plik. Hiperłącze może być reprezentowane przez tekst lub obiekt.

8. Przejścia między slajdami

Jeśli chcemy zmienić sposób pojawiania się slajdu podczas pokazu, możemy ustawić przejścia między slajdami – dla wszystkich slajdów lub dla każdego oddzielnie.

W sekcji Dźwięk ustawiamy efekt dźwiękowy, który będzie odtwarzany, gdy slajd pojawi się na ekranie. Nie należy nadużywać dźwięków podczas pokazu – mogą rozpraszać uwagę odbiorców.

9. Przygotowujemy i uruchamiamy pokaz

Aby przygotować i uruchomić pokaz slajdów, należy wybrać odpowiednie opcje na karcie lub w menu Pokaz slajdów. Prezentację można również rozpocząć, naciskając klawisz F5.

10. Zapisujemy prezentację w pliku

Prezentację programu PowerPoint zapisujemy w pliku z rozszerzeniem ppt lub pptx (począwszy od wersji 2007). Formaty te umożliwiają użytkownikowi edytowanie slajdów i obejrzenie pokazu, także w trakcie jego tworzenia.

Prezentację można również zapisać w specjalnym formacie jako Pokaz programu PowerPoint (z rozszerzeniem pps lub ppsx). Po otwarciu tego pliku pokaz slajdów rozpocznie się automatycznie.

Przejdź dalej: PowerPoint – zadanie projektowe