Wprowadzenie do programowania w języku C++

Wcześniej korzystaliśmy już ze środowiska programowania Scratch. W środowiskach dydaktycznych uproszczono sposób wprowadzania poleceń, dzięki czemu tworzyliśmy programy bez konieczności pisania poleceń tekstowych – zamiast tego wykorzystywaliśmy elementy graficzne. Aby tworzyć programy komputerowe, możemy również korzystać z wyspecjalizowanych pakietów programistycznych. Pakiety takie zawierają m.in. edytor kodu źródłowego, w którym piszemy program w języku programowania, np. w C++.

Jak napisać program w języku C++?

Program komputerowy może występować w dwóch postaciach:

  • jako program (kod) źródłowy – program zrozumiały dla programisty, zapisany jako ciąg instrukcji tekstowych języka programowania wysokiego poziomu, np. języka C++,
  • jako program (kod) wynikowy (maszynowy) – program zrozumiały dla komputera, napisany w języku wewnętrznym komputera w postaci ciągu instrukcji dla procesora.

Program napisany w języku C++ nie jest od razu zrozumiały dla komputera. Komputer potrafi wykonać tylko instrukcje (rozkazy) zapisane w języku wewnętrznym, zrozumiałym dla procesora. Tłumaczeniem programu źródłowego na kod maszynowy zajmuje się specjalny program – kompilator, a proces tłumaczenia nazywa się kompilacją.

Wyspecjalizowany pakiet programistyczny zawiera edytor kodu źródłowego, kompilator i inne narzędzia wspomagające programowanie. Taką aplikację (lub zespół aplikacji) określa się też jako zintegrowane środowisko programistyczne.

Zintegrowane środowisko programistyczne

Aby pisać programy w języku C++, należy zainstalować wybraną aplikacją zawierającą edytor i kompilator języka C++, np. Code::Blocks, Dev-C++, GCC. Są one dostępne bezpłatnie w Internecie.

Instalacja Code::Blocks /miroslawzelent.pl/

Polecenie

Powtórzcie czynności przedstawione w powyższym filmiku (właściwy materiał zaczyna się od 2:56) – pobierzcie i zainstalujcie środowisko Code::Blocks (wersję zawierającą w nazwie mingw-setup) na swoim komputerze, a następnie przetestujcie jego działanie.

Link do oficjalnej strony, z której możecie pobrać aplikację (aktualnie najnowsza wersja to 20.03): http://www.codeblocks.org/downloads/binaries lub bezpośredni odnośnik do wersji codeblocks-20.03mingw-setup dla Windows zawierającej kompilator: https://www.fosshub.com/Code-Blocks.html?dwl=codeblocks-20.03mingw-setup.exe.