Liczby całkowite

Dzisiaj dowiecie się:

  • czym są liczby całkowite,
  • jakie liczby nazywamy liczbami przeciwnymi,
  • gdzie występują liczby całkowite,
  • jak znaleźć miejsce liczby całkowitej na osi liczbowej,
  • jak zaznaczać i odczytywać liczby całkowite na osi liczbowej.

Proszę obejrzyjcie poniższe filmiki.

Liczby całkowite – wprowadzenie /pistacja.tv/
Liczby całkowite na osi liczbowej /pistacja.tv/

Polecenie

Następnie rozwiążcie zad. 2 (str. 110) i zad. 7 (str. 111) z podręcznika.