Średnia arytmetyczna

Obejrzyjcie poniższy filmik, z którego dowiecie się co to jest średnia arytmetyczna, jak obliczyć średnią arytmetyczną oraz jak obliczyć średnią ocen na świadectwie.

Średnia arytmetyczna /pistacja.tv/

Podsumowując, aby obliczyć średnią arytmetyczną liczb, dodajemy je, a otrzymaną sumę dzielimy przez ilość tych liczb.


Polecenie

Rozwiążcie proszę zadanie nr 1 ze str. 105 w podręczniku, według poniższego przykładu.

Obliczmy średnią arytmetyczną dla liczb 5, 11, 8 i 12:

  • suma liczb wynosi: 5 + 11 + 8 + 12 = 36,
  • średnia arytmetyczna jest równa: 36 ∶ 4 = 9.